Visi Tinklo nariai gali aktyviai dalyvauti Tinklo veikloje, siūlyti organizuoti renginius, diskutuoti darbo grupėse ir kitaip prisidėti prie sėkmingos kaimo plėtros Lietuvoje.

Su pasiūlymais galite kreiptis tiesiogiai į LKT Sekretoriatą (kontaktai) arba bendrąja tvarka į Žemės ūkio ministeriją.