BDAR

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Slapukų politika


Lietuvos kaimo tinklas (LKT) – atvira struktūra, todėl dalyvauti LKT veikloje kviečiamos visos su KPP ir SP įgyvendinimu susijusios ir (arba) kitaip prie žemės, miškų ir maisto ūkio ir kaimo plėtros prisidedančios nevyriausybinės organizacijos, kaimo bendruomenės, vietos veiklos grupės, mokslo institucijos, verslo sektoriui atstovaujančios organizacijos, savivaldybės, valstybės institucijos, įstaigos. Pažymėtina, kad fiziniai ir privatūs juridiniai asmenys negali būti LKT nariais.


Organizacijas, norinčias tapti LKT narėmis, kviečiame užpildyti prašymą, kurio formą galite rasti žemiau. Užpildytą bei pasirašytą prašymą su jame nurodytais pridedamais dokumentais prašome pateikti elektroninio pašto adresu  (el. paštu teikiamas skenuotas pasirašytas (arba el. parašu pasirašytas) prašymas ir pridedamų dokumentų kopijos).


Narystę Tinkle reglamentuoja Lietuvos kaimo tinklo 2023–2027 metų veiksmų programos 21–30 p.:

21.   Narystė Tinkle yra atvira ir savanoriška, grindžiama tarpusavio bendradarbiavimu, reprezentatyviu atstovavimu, socialine atsakomybe.

22.   Tinklo narystės kriterijus ir tvarką nustato Ministerija, kuri ją gali koreguoti Strateginio plano įgyvendinimo eigoje.

23.   Tinklo nariai gali būti žemės ūkio, miškininkystės, kaimo plėtros, maisto ūkio, aplinkosaugos ir kitų su Strateginio plano įgyvendinimu, taip pat moterų ir vyrų lygių galimybių bei nediskriminavimo skatinimu ir pilietine visuomene susijusių organizacijų bei valdžios institucijų atstovai. Fiziniai asmenys ir privatieji juridiniai asmenys negali būti Tinklo nariai. Tinklo narių sąrašas yra viešas, skelbiamas Tinklo svetainėje.  

24.   Tinklo nariu pretenduojančio tapti viešojo juridinio asmens atstovas turi užpildyti narystės Tinkle prašymo formą (toliau – prašymas), skelbiamą Tinklo svetainėje, ir pasirašytą prašymą su jame nurodytais pridedamais papildomais dokumentais pateikti Tinklo sekretoriatui elektroniniu paštu adresu tinklo.sekretoriatas@zum.lt (el. paštu teikiamas prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba pateikiamas fiziniu parašu (popieriuje) pasirašytas skenuotas prašymas bei abiem atvejais pridedamos papildomų dokumentų kopijos).

25.   Tinklo sekretoriatas, gavęs prašymą, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos turi įvertinti jo pagrįstumą, esant būtinybei konsultuodamasis su Narystės Lietuvos kaimo tinkle klausimų nagrinėjimo darbo grupe, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. 3D-802 „Dėl Narystės Lietuvos kaimo tinkle klausimų nagrinėjimo darbo grupės sudarymo“, ir priimti vieną iš šių sprendimų:

25.1.   tenkinti prašymą. Sprendimas priimti viešąjį juridinį asmenį Tinklo nariu turi būti pagrįstas aiškia ir tiesiogine viešojo juridinio asmens veiklos sąsaja su žemės ūkio, miškininkystės, kaimo plėtros, maisto ūkio procesais bei kitomis su Strateginio plano įgyvendinimu susijusiomis sritimis. Viešasis juridinis asmuo Tinklo nariu tampa el. paštu gavęs Tinklo sekretoriato patvirtinimą apie narystės Tinkle prašymo tenkinimą. Po patvirtinimo viešasis juridinis asmuo yra įtraukiamas į Tinklo narių sąrašą ir atnaujintas sąrašas per 5 darbo dienas nuo patvirtinimo dienos paskelbiamas Tinklo interneto svetainėje;

25.2.   netenkinti prašymo. Jeigu viešojo juridinio asmens, norinčio tapti Tinklo nariu, dalyvavimas kaimo plėtros, žemės ūkio, maisto ūkio ir kituose su Strateginio plano įgyvendinimu susijusiuose procesuose nėra aiškiai pagrįstas, neįmanoma nustatyti tiesioginių viešojo juridinio asmens veiklos sąsajų su kaimo plėtros, žemės ūkio, maisto ūkio procesais ir (arba) Strateginio plano įgyvendinimu, viešasis juridinis asmuo negali tapti Tinklo nariu. Tinklo sekretoriatas el. paštu nurodo prašymo atmetimo priežastis ir neįtraukia viešojo juridinio asmens į Tinklo narių sąrašą.

26.   Vertindamas gautą prašymą, Tinklo sekretoriatas gali prašyti papildomos informacijos, jeigu ji reikalinga galutiniam sprendimui dėl narystės Tinkle priimti. Papildomos informacijos paklausimo išsiuntimo ir atsakymo pateikimo laikas neįskaičiuojamas į Veiksmų programos 25 punkte nustatytą 20 darbo dienų terminą. Pretendentui tapti Tinklo nariu suteikiamas ne ilgesnis kaip 5 (penkių) darbo dienų terminas papildomai informacijai pateikti.

27.   Tinklo narys turi teisę vienašališkai nutraukti savo narystę Tinkle, apie tai el. paštu informuodamas Tinklo sekretoriatą. Narystė Tinkle laikoma baigta nuo prašymo (laisva forma) išbraukti jį iš Tinklo narių sąrašo pateikimo dienos. Gavus prašymą, Tinklo narys išbraukiamas iš Tinklo narių sąrašo ir atnaujintas Tinklo narių sąrašas per 5 (penkias) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos paskelbiamas Tinklo interneto svetainėje.

28.   Tinklo narys gali būti:

28.1.   veikiantis nacionaliniu lygmeniu (pvz., nacionalinė šakinė ar konkrečios veiklos dalyvius vienijanti organizacija, kitos institucijos, įstaigos ir nevyriausybinės organizacijos, veikiančios visos šalies lygmeniu);

28.2.   veikiantis regiono lygmeniu arba vietos lygmeniu kaimo vietovėje (pvz., vietos veiklos grupė, keleto rajonų subjektus vienijanti sąjunga, savivaldybės administracija, kaimo bendruomenė ir kt.).

29.   Tinklo nario teisės:

29.1.   gauti informaciją apie Tinklo veiklą ir valdymą;

29.2.   dalyvauti įgyvendinant Veiksmų programą, periodinius veiksmų planus;

29.3.   teikti argumentuotus ir pagrįstus pasiūlymus dėl Veiksmų programos, periodinių veiksmų planų ar kitų Tinklo veiklą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo;

29.4.   teikti paramos paraiškas dėl Tinklo remiamų projektų įgyvendinimo bei įgyvendinti atrinktus projektus;

29.5.   būti Tinklo darbo grupių nariu.

30.   Tinklo nario pareigos:

30.1.   aktyviai dalyvauti Tinklo veikloje, prisidedant prie informacijos apie Tinklo sekretoriato organizuojamas veiklas sklaidos, dalyvaujant Tinklo sekretoriato organizuojamuose renginiuose, apklausose ir kitose Tinklo sekretoriato iniciatyvose;

30.2.   dalintis Strateginio plano įgyvendinimo, žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros gerąja patirtimi, žiniomis, informacija.