BDAR

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Slapukų politika


Lietuvos kaimo tinklas (LKT) – atvira struktūra, todėl dalyvauti LKT veikloje kviečiamos visos su KPP įgyvendinimu susijusios ir (arba) kitaip prie žemės, miškų ir maisto ūkio ir kaimo plėtros prisidedančios nevyriausybinės organizacijos, kaimo bendruomenės, vietos veiklos grupės, mokslo institucijos, verslo sektoriui atstovaujančios organizacijos, savivaldybės, valstybės institucijos, įstaigos. Pažymėtina, kad privatūs juridiniai asmenys (įmonės) negali būti LKT nariais.

Organizacijas, norinčias tapti LKT narėmis, kviečiame užpildyti prie šio pranešimo pridėtą prašymą. Užpildytą bei pasirašytą prašymą su jame nurodytais pridedamais dokumentais prašome pateikti elektroninio pašto adresu  (el. paštu teikiamas skenuotas pasirašytas (arba el. parašu pasirašytas) prašymas ir pridedamų dokumentų kopijos).


Dažnai iškylančius klausimus apie narystę rasite mūsų „Dažniausiai užduodamų klausimų“ skiltyje.


Narystę Tinkle reglamentuoja LKT 2016–2020 m. veiksmų programos 10–17 p.:

10.       Narystė Tinkle yra grindžiama bendradarbiavimu, savanoriškumu, reprezentatyviu atstovavimu, socialine atsakomybe.
11.       Tinklo nariais gali būti kaimo plėtros dalyviai, nurodyti Veiksmų programos 5.2 papunktyje, bei organizacijos, atsakingos už aplinkosaugą, moterų ir vyrų lygių galimybių bei nediskriminavimo skatinimą ir pilietinę visuomenę. Fiziniai asmenys ir privatieji juridiniai asmenys negali būti Tinklo nariais. Tinklo narių sąrašas skelbiamas Tinklo svetainėje.
12.       Kaimo plėtros dalyvis ar organizacija, nurodyta Veiksmų programos 11 punkte, norinti tapti Tinklo nariu, turi užpildyti narystės Tinkle prašymo formą (toliau – prašymas), skelbiamą Tinklo svetainėje, ir užpildytą bei pasirašytą prašymą su jame nurodytais pridedamais dokumentais pateikti Sekretoriatui paštu arba elektroniniu paštu adresu tinklo.sekretoriatas@zum.lt (el. paštu teikiamas pasirašytas skenuotas prašymas ir pridedamų skenuotų dokumentų kopijos). Sekretoriatas, gavęs prašymą, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos turi įvertinti jo pagrįstumą, esant būtinybei konsultuodamasis su Narystės Lietuvos kaimo tinkle klausimų nagrinėjimo darbo grupe, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. 3D-802 „Dėl narystės Lietuvos kaimo tinkle klausimų nagrinėjimo darbo grupės sudarymo“, ir priimti vieną iš šių sprendimų:
          12.1.    tenkinti prašymą. Sprendimas priimti viešąjį juridinį asmenį Tinklo nariu turi būti pagrįstas aiškia ir tiesiogine viešojo juridinio asmens veiklos sąsaja su kaimo plėtros, žemės ūkio ir maisto ūkio procesais, KPP įgyvendinimu. Viešasis juridinis asmuo Tinklo nariu tampa el. paštu gavęs Sekretoriato patvirtinimą apie narystės Tinkle tenkinimą. Po patvirtinimo, viešasis juridinis asmuo yra įtraukiamas į Tinklo narių sąrašą ir atnaujintas sąrašas per 5 darbo dienas nuo patvirtinimo dienos paskelbiamas Tinklo interneto svetainėje;
          12.2.    netenkinti prašymo. Jeigu viešojo juridinio asmens, norinčio tapti Tinklo nariu, dalyvavimas kaimo plėtros, žemės ūkio, maisto ūkio, KPP įgyvendinimo procesuose nėra aiškiai pagrįstas, neįmanoma nustatyti tiesioginių viešojo juridinio asmens veiklos sąsajų su kaimo plėtros, žemės ūkio ir maisto ūkio procesais, KPP įgyvendinimu, viešasis juridinis asmuo negali tapti Tinklo nariu. Sekretoriatas el. paštu nurodo prašymo atmetimo priežastis ir neįtraukia viešojo juridinio asmens į Tinklo narių sąrašą.
13.       Vertindamas gautą prašymą, Sekretoriatas gali prašyti papildomos informacijos, jeigu ji reikalinga galutiniam sprendimui dėl narystės Tinkle priimti. Papildomos informacijos paklausimo išsiuntimo ir atsakymo pateikimo laikas neįskaičiuojamas į Veiksmų programos 12 punkte nustatytą 20 darbo dienų terminą. Pretendentui tapti Tinklo nariu suteikiamas ne ilgesnis kaip 5 (penkių) darbo dienų terminas papildomai informacijai pateikti.
14.       Tinklo narys turi teisę nutraukti savo narystę Tinkle apie tai raštu arba el. paštu informuodamas Sekretoriatą. Narystė Tinkle laikoma baigta nuo prašymo išbraukti iš Tinklo narių sąrašo pateikimo dienos. Gavus prašymą, Tinklo narys išbraukiamas iš Tinklo narių sąrašo ir atnaujintas Tinklo narių sąrašas per 5 (penkias) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos paskelbiamas Tinklo interneto svetainėje.
15.       Tinklo narys gali būti:
          15.1.    veikiantis nacionaliniu lygmeniu (pvz., nacionalinė šakinė ar konkrečios veiklos dalyvius vienijanti organizacija, kitos institucijos, įstaigos ir nevyriausybinės organizacijos, veikiančios visos šalies lygmeniu);
          15.2.    veikiantis regiono lygmeniu arba vietos lygmeniu kaimo vietovėje (pvz., vietos veiklos grupė, keleto rajonų subjektus vienijanti sąjunga, savivaldybės administracija, kaimo bendruomenė, ir kt.).
16.       Tinklo narių teisės:
          16.1.    gauti informaciją apie Tinklo veiklą ir valdymą;
          16.2.    dalyvauti įgyvendinant Veiksmų programą, periodinius veiksmų planus ir komunikacijos planus;
          16.3.    teikti pasiūlymus dėl Veiksmų programos, periodinių veiksmų planų ar kitų Tinklo veiklą reglamentuojančių teisės aktų;
          16.4.    teikti paramos paraiškas dėl komunikacijos projektų įgyvendinimo bei įgyvendinti atrinktus komunikacijos projektus;
          16.5.    būti paskirtu į Tinklo koordinavimo grupę;
          16.6.    būti Tinklo darbo grupių nariu.
17.       Tinklo narių pareigos:
          17.1.    aktyviai dalyvauti Tinklo veikloje;
          17.2.    dalintis KPP, žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros gerąja patirtimi, žiniomis, informacija;
          17.3.    užtikrinti ES ir LR finansinių interesų apsaugą, įgyvendinant komunikacijos projektus.

 

5.2.      Kaimo plėtros dalyvis – nevyriausybinė organizacija, kitas viešasis juridinis asmuo, dalyvaujantys įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą ir su šios programos politikos įgyvendinimu susijusioje veikloje.