BDAR

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Slapukų politika


Šioje skiltyje rasite informaciją apie LKT darbo grupės inicijavimą.

Remiantis Lietuvos kaimo tinklo 2023-2027 metų patvirtinta veiksmų programą, Lietuvos kaimo tinkle gali būti sudaromos darbo grupės, kurių paskirtis – teikti pasiūlymus Tinklo sekretoriatui ir Ministerijai siekiant prisidėti prie Tinklo tikslų įgyvendinimo ir numatant sąsajas su BŽŪP tikslais. 

Tinklo tikslai:
1.  didinti visų suinteresuotųjų subjektų dalyvavimą rengiant ir įgyvendinant Strateginį planą;
2.  padėti įgyvendinti Strateginį planą ir pereiti prie veiklos rezultatais grindžiamo Strateginio plano įgyvendinimo modelio;
3.  prisidėti prie Strateginio plano įgyvendinimo kokybės gerinimo;
4.  prisidėti prie visuomenės ir galimų paramos gavėjų informavimo apie BŽŪP ir finansavimo galimybes;
5.  skatinti inovacijas žemės ūkio ir kaimo plėtros srityse ir remti tarpusavio mokymąsi ir visų suinteresuotųjų subjektų įtraukimą į keitimosi žiniomis ir žinių kaupimo procesą bei jų tarpusavio sąveiką;
6.  prisidėti prie stebėsenos ir vertinimo pajėgumų bei veiklos;
7.  prisidėti prie Strateginio plano įgyvendinimo rezultatų sklaidos;
8.  prisidėti prie aktyvesnio suinteresuotų šalių tarpusavio bendradarbiavimo iniciatyvų skatinimo ir užtikrinti bendradarbiavimo Tinkle organizavimą.

Pagrindinės Tinklo darbo grupių funkcijos (Lietuvos kaimo tinklo 2023–2027 metų veiksmų programos 42.1–42.5 p.):
1. nagrinėti aktualius su Strateginio plano įgyvendinimu susijusius klausimus, siūlyti sprendimus aktualioms problemoms spręstis, teikti pagrįstus pasiūlymus Tinklo sekretoriatui ir (arba) Ministerijai;
2. dalyvauti nustatant ir atrenkant su Strateginio plano įgyvendinimu susijusios gerosios patirties pavyzdžius bei organizuojant informacijos apie Strateginio plano intervencinių priemonių įgyvendinimą gerosios patirties pavyzdžių sklaidą;
3. teikti pasiūlymus Tinklo sekretoriatui dėl Veiksmų programos, periodinių veiksmų planų rengimo ir įgyvendinimo;
4. dalyvauti inicijuojant ir prisidėti organizuojant bendradarbiavimo Tinkle veiklas;
5. vykdyti kitas su Tinklo tikslais susijusias funkcijas.

Darbo grupę gali inicijuoti ne mažiau kaip 4 Tinklo nariai, Patariamoji taryba, Ministerija, Tinklo sekretoriatas arba Stebėsenos komitetas.

Tinklo darbo grupės nariai gali būti Tinklo nariai, kompetentingų, su Strateginio plano įgyvendinimu ir (arba) su darbo grupės nagrinėjama tema susijusių institucijų ar organizacijų atstovai, konkrečių sričių ekspertai. Tinklo nariai vienu metu gali dalyvauti kelių Tinklo darbo grupių veikloje. Tinklo darbo grupės nariai pagal poreikį gali pasitelkti nepriklausomus ekspertus, mokslininkus ir kitus konkrečių sričių atstovus.

Darbo grupių veiklos organizavimas:

Pagrindinė Tinklo darbo grupių veiklos forma – darbo grupių posėdžiai, organizuojami kontaktiniu arba nuotoliniu būdu, vadovaujantis darbo grupės posėdžių planu arba darbo grupės narių siūlymu. Tinklo darbo grupė apie planuojamą posėdį ne vėliau kaip likus 5 darbo dienoms iki jo privalo informuoti Tinklo sekretoriatą elektroninio pašto adresu  apie organizuojamą posėdį, nurodant posėdžio vietą, laiką, temą ir dalyvius. Tinklo darbo grupės veiklos rezultatai (posėdžių protokolai (kai jie yra rengiami), kita medžiaga) gali būti skelbiami Tinklo svetainėje.

Darbo grupė, baigusi darbą, Tinklo sekretoriatui pateikia ataskaitą, kurioje turi būti išdėstyti pasiūlymai, rekomendacijos konkrečiais darbo grupėje nagrinėtais klausimais arba atliktos užduoties rezultatai. Ataskaita pateikiama elektroninio pašto adresu . Žemiau esančioje dokumentų skiltyje rasite ataskaitos formą.

Norėdami inicijuoti Tinklo darbo grupę, užpildykite žemiau esančią darbo grupės inicijavimo formą ir ją pateikite elektroninio pašto adresu

 Apie sprendimą inicijuoti darbo grupę būsite informuoti atskiru elektroniniu laišku.