į pradžią
Naujienų registracija
Pranešk apie renginį
Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2014-01-01
Is viso apsilankė: 1978177
Šiandien apsilankė: 310
Dabar naršo: 2
LKT komitetai

Dėl efektyvaus dalyvavimo Tinklo veikloje ir tinkamo atstovavimo Tinklo taryboje Tinklo nariai  turi galimybę pasirinkti Tinklo komitetus, sudarytus pagal Programos kryptis ir Tinklo komitetą horizontaliems klausimams nagrinėti. Tinklo komitetų funkcijos nurodytos Tinklo nuostatuose.2010 m. gruodžio 1 d. Tinklo tarybos posėdyje (protokolo Nr. 8D-633(5.50)) buvo nuspręsta, kad siekiant efektyviai ir kryptingai įgyvendinti Tinklui pavestus uždavinius Tinklo komitetai yra perorganizuojami pagal temas į naujus šešis Tinklo komitetus:
  1. KAIMO POLITIKOS KLAUSIMŲ KOMITETAS (kuriame būtų svarstomi būsimo programavimo laikotarpio dokumentai, horizontalių problemų sprendimas ir pan.);
  2. VERSLO KAIME SKATINIMO KOMITETAS (apimantis bet kokia ekonomine veikla užsiimančius tinklo narius);
  3. KAIMO JAUNIMO KOMITETAS;
  4. KRAŠTOVAIZDŽIO IR KAIMO VIETOVIŲ PLANAVIMO KOMITETAS (aplinkosaugos, konsolidacijos, infrastruktūriniai ir kt. klausimai);
  5. INOVACIJŲ IR TYRIMŲ KAIME KOMITETAS (šis komitetas jungs mokslo ir mokymo organizacijas)
  6. LEADER IR BENDRUOMENIŠKUMO SKATINIMO KOMITETAS (šis komitetas apjungs vietos veiklos grupes ir kaimo bendruomenes).
Žemės ūkio ministro įsakymai dėl Tinklo komiteto pavyzdinio darbo reglamento
zanetai.doc 2011-01-10 Nr. 3D-5 Dėl Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro 2009 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 3D-479 ,,Dėl Lietuvos kaimo tinklo komiteto pavyzdinio darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo 2011-01-14
http://www.zum.lt/lt/teisine-informacija/isakymai/5119/ 2009-10-22 Nr. 3D-788 - Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 3D-479 „Dėl Lietuvos kaimo tinklo komiteto pavyzdinio darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo 2009-10-22
http://www.zum.lt/lt/teisine-informacija/isakymai/4862/ 2009-06-30 Nr. 3D-479 - Dėl Lietuvos kaimo tinklo komiteto pavyzdinio darbo reglamento patvirtinimo 2009-06-30
 
Žemės ūkio ministro įsakymai dėl Tinklo komitetų sudėties
komitetu_netekes_galios.docx 2011-01-12 Nr. 3D-6 - Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 3D-577 „Dėl Lietuvos kaimo tinklo komitetų sudėties patvirtinimo“ ir jį keitusių įsakymų pripažinimo netekusiais galios 2011-01-14
isakymas_tinklo_komitetu_pakeitimo_08-11-10.doc Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 3D-577 "Dėl Lietuvos kaimo tinklo komitetų sudėties patvirtinimo" pakeitimo 2010-11-09
9-08-10_isak_3D-577.doc Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas dėl Lietuvos kaimo tinklo komitetų sudėties patvirtinimo (NAUJA REDAKCIJA nuo 2010 04 18 (Žin., 2010, Nr. 44-2152) 2010-04-18
http://www.zum.lt/lt/teisine-informacija/isakymai/5599/ 2010-04-14 Nr. 3D-347 - Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 3D-577 „Dėl Lietuvos kaimo tinklo komitetų sudėties patvirtinimo“ pakeitimo 2010-04-14
http://www.zum.lt/lt/teisine-informacija/isakymai/5226/ 2009-11-25 Nr. 3D-910 - Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 3D-577 „Dėl Lietuvos kaimo tinklo komitetų sudėties patvirtinimo“ pakeitimo 2009-11-25
http://www.zum.lt/lt/teisine-informacija/isakymai/5088 2009-10-14 Nr. 3D-749 - Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 3D-577 „Dėl Lietuvos kaimo tinklo komitetų sudėties patvirtinimo“ pakeitimo 2009-10-14
http://www.zum.lt/lt/teisine-informacija/isakymai/4939/ 2009-08-10 Nr. 3D-577 - Dėl Lietuvos kaimo tinklo komitetų sudėties patvirtinimo 2009-08-10
 
Rekomendacijų teikimo komisijos dėl projektų, pateiktų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Nacionalinis kaimo tinklas“ protokolai
komisijosprotokolasskundu12-05-16.doc Rekomendacijų dėl projektų, pateiktų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Nacionalinis kaimo tinklas“, teikimo komisijos posėdžio, vykusio 2012 m. gegužės 16 d., protokolas 2012-05-24
komisijosprotokolasskundu12-05-07.doc Rekomendacijų dėl projektų, pateiktų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Nacionalinis kaimo tinklas“, teikimo komisijos posėdžio, vykusio 2012 m. gegužės 2 d., protokolas 2012-05-24
 
 
 
 
© Žemės ūkio ministerija. Įmonės kodas: 188675190 / PVM mokėtojo kodas LT886751917
Mūsų adresas: Gedimino pr.19 (Lelevelio g.6), LT-01103 Vilnius
Ministerijos priimamasis: tel. +370 (5) 239 11 11 , faks. +370 (5) 239 12 12 , el. paštas: zum@zum.lt
Duomenys apie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministeriją yra kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Sprendimas: iTo