pexels-photo-302440.jpeg

Siūlome susipažinti ir teikti pasiūlymus ir pastabas Lietuvos kaimo tinklo Projektinių pasiūlymų įgyvendinimo tvarkos aprašo projektui:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/f228b2804d0811e78869ae36ddd5784f?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=65a3220d-5593-4d2c-89fa-3f6c6967d5f9

Siūlome naudotis žemiau pridėta specialia lentele.