Interreg.jpg

Nuo š. m. spalio 5 d. yra paskelbti Interreg programos kvietimai teikti paraiškas. Daugiau informacijos žr. priede.