LKT.jpg

Organizuojamas Lietuvos kaimo tinklo veiklos koordinavimo grupės posėdis, kuris vyks 2018 m. vasario 22 d. (ketvirtadienį) nuo 11 val. Žemės ūkio ministerijos patalpose (J. Lelevelio g. 6, salė 633).

Posėdžio metu Koordinavimo grupės nariams bus pristatytos Lietuvos kaimo tinklo 2017 m. vykdytos veiklos bei 2018 m. veiksmų plano projektas. Jis yra patalpintas TAIS (Teisės aktų informacinėje sistemoje), adresu https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/86d4292010bb11e88a05839ea3846d8e.

Posėdžio darbotvarkė pridedama.