KPP.jpg

Kaip ir kasmet, šiemet Europos Komisijos (EK) iniciatyva lapkričio 15 d. Žemės ūkio ministerijoje įvyko Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) įgyvendinimo aptarimas. Pradėdama aptarimą, EK atstovė Helen Williams pasidžiaugė, kad žiūrint į KPP finansinį įgyvendinimą, Lietuva pagal išmokėtas KPP lėšas yra 7 vietoje tarp visų ES valstybių narių. EK, ministerijos ir Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) atstovai posėdžiavo iki vėlaus vakaro ir aptarė nemažai temų: 2016 m. KPP įgyvendinimo rezultatus; esamą situaciją ir planuojamą pažangą; galimas rizikas; numatomus artimiausius KPP keitimus; įvykusių KPP auditų rezultatus; klaidų lygio mažinimo planus ir kontrolės veiksmus.

EK atstovai ypatingą dėmesį skyrė KPP priemonėms, kurių įgyvendinimo pažanga tik įsibėgėjo arba, jų akimis, yra nepakankama. Kartu su ministerijos atstovais buvo aptarti veiksmai, kurių planuojama imtis, siekiant, kad 2019 m. KPP tarpinio vertinimo rezultatai neužkirstų kelio gauti veiklos rezervo lėšas.

EK atstovai pasidžiaugė, kad Lietuvos kaimo tinklas šiais metais surengė nemažai renginių tinklo nariams. Ministerija buvo paraginta jau dabar galvoti apie geruosius projektų pavyzdžius, sėkmės istorijas, kad programinio laikotarpio pabaigoje nereikėtų paskubomis jų ieškoti. 

EK atstovai pastebėjo, kad iš NMA pateiktų duomenų matyti, kad įgyvendinant KPP pastaraisiais metais mažėja klaidų lygis.