pexels-photo-302440.jpeg

Mieli Lietuvos kaimo tinklo nariai, 

teisės aktų informacinėje sistemoje patalpinome LKT 2020 metų veiksmų plano projektą, kuris ten paskelbtas 10 darbo dienų (iki balandžio 3 d.). 
Maloniai kviečiame Jus pateikti šiam planui skirtus pastebėjimus el. paštu tinklo.sekretoriatas@zum.lt.

Nuoroda: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/e93b2df06c7311eaa38ed97835ec4df6?positionInSearchResults=2&searchModelUUID=23c7589b-3575-45db-85db-c730d08e4bc4