Skaidre_001.jpg

Vietos veiklos grupės yra kviečiamos dalyvauti tarptautinėje konferencijoje, kuri vyks 2019 m. balandžio 2-4 d. Moldovoje. Detalesnė informacija žr. pranešimo prieduose.