LKT.jpg

2020 m. kovo 2 d. – gegužės 15 d. vyksta LKT narių projektų paraiškų rinkimas. Šiam paraiškų rinkimui iš esmės galioja tos pačios įgyvendinimo taisyklės kaip ir prieš tai buvusiam paraiškų rinkimui (2019 m. spalio mėn.), išskyrus dėl karantino suteiktą galimybę pareiškėjams teikti paraiškas lanksčiau: per kurjerį, per „NMA paraiškų dėžutes“, per ŽŪMIS bei kitais būdais, siekiant mažinti kontaktą ir riziką.

Šiam paraiškų rinkimui yra numatyta 350 000 Eur. Galiojančias įgyvendinimo taisykles rasite čia: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5b267fa082d711e993ffd4361ddf8976/asr