LKT.jpg

2020 m. kovo 2 d.–gegužės 15 d. vyksta LKT narių projektų paraiškų rinkimas. Šiam paraiškų rinkimui galioja tos pačios įgyvendinimo taisyklės kaip ir prieš tai buvusiam rinkimui (2019 m. spalio mėn.). Įgyvendinimo taisykles rasite čia: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5b267fa082d711e993ffd4361ddf8976/asr