LKT.jpg

2019 m. gegužės 17 d. įvyko LKT veiklos koordinavimo grupės posėdis.

Posėdžio metu pristatytas LKT narių paramos projektų įgyvendinimo taisyklių projektas, LKT 2016–2020 metų veiksmų programos pakeitimų projektas, LKT 2019 metų veiksmų plano projektas, LKT 2018–2019 metų veiklos rezultatai.

Visa su posėdžiu susijusi informacija pateikiama žemiau šiame puslapyje.
LKT narių paramos projektų įgyvendinimo taisyklių projektas
LKT 2016–2020 metų veiksmų programos pakeitimų projektas