Image 001.jpg

2020 m. vasario 18 d. Rokuose (Kauno r.) Vietos veiklos grupių tinklo iniciatyva įvyko apskritojo stalo diskusija apie LEADER ateitį.
Diskusijos metu aptartas sklandus perėjimas iš vieno finansinio laikotarpio į kitą, užtikrinant pasirengimo veiksmus ir (arba) finansuojant dabartinių strategijų tęstinumą.
Taip pat, aptartos ir naujo finansinio laikotarpio (2021–2027 m.) LEADER perspektyvos, susijusios su daugiafondės bendruomenių inicijuotos vietos plėtros (BIVP) įgyvendinimo galimybėmis, privalumais ir galimais sunkumais. Taip pat, diskutuota dėl geresnės vietos plėtros strategijų kokybės ir didesnės pridėtinės vertės kūrimo ateityje. 
Vyko pirminės diskusijos dėl  pažangių (angl. smart) kaimų koncepcijos.

Maloniai siūlome susipažinti su šiame renginyje pristatytais įdomiais pranešimais.