2017-11-13.jpg

Ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse – ES ir valstybės parama

http://zum.lrv.lt/lt/naujienos/ekonomines-veiklos-pradziai-kaimo-vietovese-es-ir-valstybes-parama