BDAR

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Slapukų politika


Šriftas:
A
A
A
Fonas:
baltas
Juoda
Iliustracijos:
Rodyti
Slėpti

Lietuvos kaimo tinklo darbo grupes reglamentuoja Lietuvos kaimo tinklo 2016–2020 metų veiksmų programos VI skyriaus (25-29 p.) nuostatos:
 

25.       Tinklo darbo grupių funkcijos:
25.1.    nagrinėti aktualius KPP įgyvendinimo ir kitus žemės ūkio, maisto ūkio, kaimo plėtros klausimus, problemas, teikti susijusius pasiūlymus Sekretoriatui ir (arba) Ministerijai;
25.2.    dalyvauti nustatant, renkant, kaupiant, analizuojant ir skleidžiant KPP ir žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros gerąją patirtį bei organizuojant informacijos apie kaimo plėtros priemones ir gerosios patirties sklaidą;
25.3.    teikti pasiūlymus Sekretoriatui dėl Veiksmų programos, periodinių veiksmų planų ir komunikacijos planų rengimo ir įgyvendinimo;
25.4.    dalyvauti inicijuojant, organizuojant Tinklo narių ir kitų kaimo plėtros dalyvių bendradarbiavimą bei keitimąsi gerąja patirtimi, žiniomis ir informacija nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu;
25.5.    vykdyti kitas su Tinklo tikslais susijusias funkcijas.

26.       Tinklo darbo grupės kuriamos tik esant konkrečiam jų poreikiui. Jos gali būti nuolatinės ir laikinosios:
26.1.    nuolatinių darbo grupių sudėtis tvirtinama Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu. Nuolatinės darbo grupės savo veikloje vadovaujasi darbo reglamentu, kuris turi būti tvirtinamas pirmojo posėdžio protokolu;
26.2.    laikinųjų darbo grupių sudėtis nėra tvirtinama teisės aktu. Laikinoji darbo grupė gali būti kuriama ne mažiau kaip dviem susitikimams;
26.3.    inicijuoti Tinklo darbo grupės sukūrimą gali Tinklo nariai (ne mažiau kaip 3), Koordinavimo grupė, Ministerija, Sekretoriatas arba Stebėsenos komitetas, užpildydami Tinklo svetainėje skelbiamą Tinklo darbo grupės inicijavimo formą (joje aprašomos planuojamos nagrinėti temos, dalyviai, datos, susitikimų kiekis, ir pan.) ir pateikdami ją Sekretoriatui. Tinklo darbo grupė turi būti skirta tam tikrai užduočiai atlikti ar tam tikriems kaimo plėtros, KPP įgyvendinimo klausimams nagrinėti (pvz., KPP vertinimo koordinavimo, verslo kaime skatinimo, kaimo jaunimo, inovacijų ir tyrimų kaime, aplinkos apsaugos, socialinio verslo vystymo, bendruomeniškumo skatinimo, ar pan.).

27.       Tinklo darbo grupės nariais gali būti Tinklo nariai, kompetentingos, su KPP tikslais ir (arba) su nagrinėjama tema susijusios organizacijos, kaimo plėtros dalyviai. Tinklo nariai gali vienu metu būti kelių Tinklo darbo grupių nariais. Tinklo darbo grupės nariai, pagal poreikį, gali pasitelkti nepriklausomus ekspertus, mokslininkus ir kitus specialistus.

28.       Pagrindinė Tinklo darbo grupės veiklos forma – posėdžiai. Tinklo darbo grupė apie planuojamą posėdį privalo informuoti Sekretoriatą. Tinklo darbo grupės veiklos rezultatai (posėdžių protokolai (kai jie yra rengiami), kita medžiaga) gali būti skelbiami Tinklo svetainėje.

29.       Tinkle veikia šios nuolatinės darbo grupės:
29.1.    LEADER metodo įgyvendinimo koordinavimo grupė (patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 3D-807 „Dėl LEADER metodo įgyvendinimo koordinavimo grupės sudarymo“);
29.2.    LEADER priemonės darbo grupė (patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. 3D-261 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos LEADER priemonės darbo grupės sudarymo“);
29.3.    EIP-AGRI priežiūros komitetas (patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. 3D-578 „Dėl Europos inovacijų partnerystės žemės ūkio našumo ir tvarumo srityje priežiūros komiteto sudarymo“);
29.4.    Narystės Lietuvos kaimo tinkle klausimų nagrinėjimo darbo grupė (patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. 3D-802 „Dėl Narystės Lietuvos kaimo tinkle klausimų nagrinėjimo darbo grupės sudarymo“).

Taip pat 2021 m. sausio 5 d. buvo sudaryta nauja darbo grupė, skirta Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos gerųjų projektų pavyzdžių atrankai vykdyti.


Su Lietuvos kaimo tinklo laikinųjų darbo grupių rezultatais kviečiame susipažinti čia.