Išsami informacija apie Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos įgyvendinimo stebėsenos komiteto veiklą, jo sudėtį bei posėdžius yra pasiekiama šiame tinklalapyje.