2018-06-26.jpg

2018 m. gegužės 17-18 d. Suomijoje (Helsinkyje) vyko Europos kaimo plėtros tinklo organizuotos kūrybinės dirbtuvės, skirtos LEADER sukuriamos pridėtinės vertės atskleidimui naudojant vertinimo metodus.
Ataskaitą yra prieinama anglų kalba: https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/publications/showing-added-value-leaderclld-through-evaluation_en.