LKT_svetainei.jpg

2017-06-27 įvyko LKT veiklos koordinavimo grupės posėdis. Posėdžio metu LKT veiklos koordinavimo grupės nariai buvo supažindinti su LKT vykdomomis veiklomis, pristatyti rengiami LKT teisės aktai (Projektinių pasiūlymų įgyvendinimo tvarkos aprašo projektas, LKT veiksmų plano projektas, LKT veiksmų programos atnaujinimai). Diskusijos metu Koordinavimo grupės nariai pateikė keletą pasiūlymų dėl papildomo LKT veiklos viešinimo bei pritarė pristatytiems teisės aktų projektams.

Žemiau rasite šio posėdžio darbotvarkę bei pristatymus.