Programa LEADER.png

2018 m. balandžio 11 d. įvyko LEADER metodo įgyvendinimo koordinavimo grupės posėdis.
Posėdžio medžiagą rasite prieduose puslapio apačioje.