Pavadinimas:
Inovatyvios kompleksinės grūdų ir pašarų kokybės kontrolės sistemos sukūrimas antžeminiams sandėliams
Priemonė:
KPP priemonė „Bendradarbiavimas“
Veiklos sritis:
„Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“
Projektui vadovauja:
Linas Didžiulevičius
Įgyvendinimo vietos:
Vilniaus r., Kėdainių r., Panėvežio r., Šiaulių r., Joniškio r., Mariampolės r.
Šalis:
Lietuva

Projekto aprašymas

Projekto kryptis ir pagrindinis tikslas – apjungus mokslo institucijų, konsultantų ir ūkininkų žinias, skatinti pažangių technologijų ir inovacijų diegimą, didinti maisto produktų ir pašarų saugą, skatinti ūkininkų, gamintojų ir konsultantų švietimą ir mokymą, prisidėti prie subalansuoto žemės ūkio vystymosi. Projekto tikslas sukurti ir pademonstruoti inovatyvią grūdų ir pašarų kokybės kontrolės sistemą kurios pagalba nustatoma pelėsio ar kenkėjų atsiradimas. Ši sistema leis greičiau reaguoti į susidariusias aplinkybes, kas reiškia, kad bus sumažinami nuostoliai ir padidinamas ūkininkų pelningumas.

Nuotraukų galerija