LKT.jpg

Informuojame, jog 2019 m. rugsėjo 30 d. – spalio 18 d. vyksta jau antrasis šiais metais paraiškų rinkimas LKT narių paramos projektams įgyvendinti. Šiam kvietimui rinkti paraiškas skirta 200 tūkst. Eur.
Aktuali įgyvendinimo taisyklių versija pasiekiama: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5b267fa082d711e993ffd4361ddf8976/asr.