LKT.jpg

Vyks antrasis šiais metais paraiškų rinkimas LKT narių projektams įgyvendinti

Informuojame, jog š. m. rugsėjo 30 d. – spalio 18 d. bus organizuojamas paramos paraiškų rinkimas Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos komunikacijos projektams įgyvendinti. Šiam kvietimui rinkti paraiškas skirta 200 tūkst. Eur.

Nežymios korekcijos bus atliktos priemonės įgyvendinimo taisyklėse. Su šiuo metu visuomenei paskelbtu taisyklių keitimo projektu galite susipažinti čia: http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1407542

Primename, jog aktualų Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos paramos paraiškų rinkimo grafiką visada galite rasti čia: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/89a95d80f7cb11e880d0fe0db08fac89/asr.