LKT.jpg

2020 m. vasario 27 d. 10:00 val. Žemės ūkio ministerijoje vyks LKT veiklos koordinavimo grupės posėdis. 
Koordinavimo grupės nariams bus pristatyti LKT 2019 metų veiklos rezultatai ir 2020 metų veiksmų planas. 
Su darbotvarke ir kitais posėdžio dokumentais galite susipažinti šio pranešimo prieduose.