20190606_162536.jpg

Žemės ūkio ministerijoje pradėtos diskusijos dėl 2021–2027 metų programavimo laikotarpio 


Pakankamai intensyviu grafiku, nuo balandžio vidurio iki pirmosios birželio mėnesio savaitės, įvyko 12 visos dienos diskusijų su ekspertais, socialiniais partneriais, kitų institucijų atstovais dėl naujojo laikotarpio perspektyvų. Diskusijos organizuotos taip, kad būtų aptartas kiekvienas Bendrosios žemės ūkio politikos strateginio plano tikslas bei horizontalūs klausimai. Kiekvienas Bendrosios žemės ūkio politinis tikslas analizuotas vertinant šiandieninę padėtį konkrečioje srityje ir modeliuojant poreikius ateičiai. Diskusijos vyko aktyviai: visi dalyviai turėjo galimybę išreikšti savo nuomonę, teikti idėjas, pasiūlymus – diskusijų rezultatai bus pagrindas situacijos analizės papildymui, koregavimui bei intervencijų identifikavimui. Šių įžvalgų pagrindu bus parengtas Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2021–2027 metų strateginis planas. Ministerija yra dėkinga ekspertams ir partneriams (buvo nemažai tokių, kurie nepraleido nei vienos diskusijos) už indėlį, išsakytas pastabas bei pateiktus pasiūlymus. Rudenį, pasikonsultavusi su Europos Komisija, ministerija toliau kvies visuomenę diskutuoti aktualiais strateginio plano klausimais.   

Daugiau informacijos apie naująjį programavimo laikotarpį ir vykusias diskusijas galite rasti ministerijos puslapyje: http://zum.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/bendroji-zemes-ukio-politika/bzup-po-2020-metu.