LKT.jpg

LIETUVOS KAIMO TINKLO NARIŲ PROJEKTAMS GALĖS BŪTI SKIRIAMA DIDESNĖ LĖŠŲ SUMA
 

Š. m. birželio 3-28 d. Lietuvos kaimo tinklo (LKT) nariai buvo kviečiami teikti paraiškas Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos komunikacijos projektams įgyvendinti. Iš viso šiam kvietimui buvo skirta 400 tūkst. Eur.
LKT nariai pateikė 16 paramos paraiškų už daugiau nei 484 tūkst. Eur.
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (NMA), atlikusi atrankos vertinimo procedūras, nustatė, jog visos 16 pateiktų paraiškų surinko pakankamai atrankos balų ir toliau bus vertinamas jų tinkamumas gauti paramą. Atsižvelgdamas į tai, Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos valdymo komitetas nusprendė padidinti šiam kvietimui rinkti paraiškas skirtą biudžetą iki maksimalios šiam kvietimui pateiktų paraiškų bendros sumos – 484 tūkst. Eur. Taigi, atsirado galimybė gauti projektų finansavimą pagal visas šiame kvietime pateiktas paraiškas. NMA dabar vykdys paraiškų tinkamumo vertinimą ir informuos pareiškėjus apie šio vertinimo rezultatus.