Šioje skiltyje yra talpinami Lietuvos kaimo tinklo dokumentai, aktualūs nuo 2016 metų.

LKT 2016–2020 metų veiksmų programa

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas „Dėl Lietuvos kaimo tinklo 2016–2020 metų veiksmų programos patvirtinimo“

LKT metiniai veiksmų planai

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas „Dėl Lietuvos kaimo tinklo 2016 metų veiksmų plano patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas „Dėl Lietuvos kaimo tinklo 2017 metų veiksmų plano patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas „Dėl Lietuvos kaimo tinklo 2018 metų veiksmų plano patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas „Dėl Lietuvos kaimo tinklo 2019 metų veiksmų plano patvirtinimo“

LKT narių paramos projektų įgyvendinimo teisės aktai

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos srities „Lietuvos kaimo tinklas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ redakcija, taikyta 2019 metų I-ajam paraiškų priėmimui (2019-06-03 — 2019-06-28).
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos srities „Lietuvos kaimo tinklas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ redakcija, taikyta 2019 metų II-ajam paraiškų priėmimui (2019-09-30 — 2019-10-18).

LKT veiklos valdymo ir administravimo dokumentai

Narystės Lietuvos kaimo tinkle prašymas (17.6 KB )
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas „Dėl Lietuvos kaimo tinklo veiklos koordinavimo grupės sudarymo”
Lietuvos kaimo tinklo veiklos koordinavimo grupės darbo reglamentas (1.3 MB )
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas „Dėl narystės Lietuvos kaimo tinkle klausimų nagrinėjimo darbo grupės sudarymo“
Narystės Lietuvos kaimo tinkle klausimų nagrinėjimo darbo grupės darbo reglamentas (24.1 KB )
Siūlymo forma dėl Lietuvos kaimo tinklo darbo grupės sudarymo (52.4 KB )
Lietuvos kaimo tinklo laikinosios darbo grupės veiklos ataskaitos forma (53.1 KB )