BDAR

[[title]]:
Inovatyvios popjūtinio laikotarpio technologijos tvariam dirvožemiui atkurti
[[projects: direction]]:
KPP priemonė „Bendradarbiavimas“
[[projects: priemone]]:
„Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“
[[projects: district]]:
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras
[[projects: region]]:
Instituto alėja 1, Akademija, Kėdainių r. sav.
[[projects: location]]:
Lietuva

[[gallery]]