BDAR

[[title]]:
Inovatyvios kompleksinės grūdų ir pašarų kokybės kontrolės sistemos sukūrimas antžeminiams sandėliams
[[projects: direction]]:
KPP priemonė „Bendradarbiavimas“
[[projects: priemone]]:
„Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“
[[projects: district]]:
Linas Didžiulevičius
[[projects: region]]:
Vilniaus r., Kėdainių r., Panėvežio r., Šiaulių r., Joniškio r., Mariampolės r.
[[projects: location]]:
Lietuva

[[gallery]]