Šioje skiltyje yra talpinami Lietuvos kaimo tinklo dokumentai, aktualūs nuo 2016 metų.

LKT 2014–2020 veiksmų programa

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas „Dėl Lietuvos kaimo tinklo 2016–2020 metų veiksmų programos patvirtinimo“ (27 KB )
Lietuvos kaimo tinklo 2016–2020 metų veiksmų programa (76.3 KB )
1 priedas_LKT veiklos ir jų priemonės_2016-11-15 (22.9 KB )
2 priedas_LKT komunikacijos planas_2016-11-15 (30.6 KB )
3 priedas_LKT stebėsenos ir vertinimo sistema_2016-11-15 (23.6 KB )
4 priedas_LKT veiklos vertinimo rodikliai_2016-11-15 (30.3 KB )
5 priedas_LKT finansinis planas_2016-11-15 (19 KB )
6 priedas_LKT logotipas_2016-11-15 (71.4 KB )

LKT veiksmų planas

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas „Dėl Lietuvos kaimo tinklo 2016 metų veiksmų plano patvirtinimo“

LKT veiklos valdymo ir administravimo dokumentai

Narystės LKT prašymas (17.6 KB )
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas „Dėl Lietuvos kaimo tinklo veiklos koordinavimo grupės sudarymo”
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas „Dėl narystės Lietuvos kaimo tinkle klausimų nagrinėjimo darbo grupės sudarymo“
Siūlymo dėl Lietuvos kaimo tinklo darbo grupės sudarymo forma (52.4 KB )
Narystės Lietuvos kaimo tinkle klausimų nagrinėjimo darbo grupės darbo reglamentas (24.1 KB )
Narystės Lietuvos kaimo tinkle klausimų nagrinėjimo darbo grupės nario nešališkumo ir konfidencialumo deklaracija (18.9 KB )
Lietuvos kaimo tinklo laikinosios (neformalios) darbo grupės veiklos ataskaita (53.1 KB )