Lietuvos kaimo tinklas – platforma Europos inovacijų partnerystei užtikrinti 2014-08-11
Siekiant spartinti inovacijas, kurios padėtų spręsti aktualiausias visuomenės problemas „Inovacijų sąjungos“ pavyzdinėje iniciatyvoje Europos Komisija (EK) pasiūlė Europos inovacijų partnerystes (EIP), kurių tikslas – šalinti Europos tyrimų ir inovacijų sistemoje atsiradusius trūkumus ir kliūtis, trukdančias arba vilkinančias kurti ir diegti į rinką idėjas. EK siekia, kad į veiklos grupes susibūrę partneriai įgyvendintų projektus, orientuotus į konkrečių problemų sprendimą ir rezultatus, teikiančius didelę naudą visuomenei bei skatinančius spartų tam tikrų sričių/sektorių ir rinkų modernizavimą. 
Plačiau
 
Archyvas ArchyvasSpausdinti