Lietuvos Kaimo Parlamentas: Socialinis verslas – naujos galimybės Lietuvos kaimui 2015-05-15
Šių metų balandžio 24 d. antrą kartą sušauktas Lietuvos Kaimo Parlamentas bandė įžiebti entuziazmą ir verslumo iniciatyvą kaimiškose vietovėse. Diskutuota įvairiausiomis kaimui aktualiomis temomis, bet daugiausia dėmesio skirta socialinės infrastruktūros vystymui, kaimo gyventojų bendruomenių socialinio verslumo ir socialinės įtraukties didinimui. 

Pasak Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkės Guodos Burokienės, susirinkę kaimo organizacijų, vietos ir nacionalinės valdžios atstovai bei po 3 delegatus net iš 42 šalies rajonų padirbėjo iš peties – priimtas ne vienas svarbus sprendimas Lietuvos kaimiškų vietovių naudai: nuspręsta teikti prašymą Lietuvos Respublikos Seimui ir Vyriausybei įteisinti kaimo bendruomenių organizacijų statusą savivaldos įstatyme, iki 50 proc. rajonui skiriamų subsidijų skirti kaimui, perkant produkciją viešųjų pirkimų būdu,  sudaryti galimybes iki 25 proc. ją įsigyti iš rajono (regiono) tiekėjų. Siekiant pritraukti jaunimą į kaimus palengvinti jaunimo įsikūrimą juose. Pirmiausia, gerinant kaimo socialinę infrastruktūrą, perleidžiant dalį paslaugų teikimo kaimo bendruomenėms. Gerinant kaimo švietimo sistemą, skirti mokinio krepšelį priešmokykliniam ar popamokiniam ugdymui, tuo atveju, kai tai vyksta įsteigtuose multifikaciniuose centruose ar kaimo bendruomenės namuose.
Plačiau
 
Archyvas ArchyvasSpausdinti