Paskelbtas LKT veiksmų programos projektas 2016-11-17

Teisės aktų projektų registre yra paskelbtas Lietuvos kaimo tinklo 2016–2020 metų veiksmų programos projektas, su kuriuo kviečiame susipažinti Tinklo narius ir teikti savo pasiūlymus:

http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1191044&p_org=13&p_fix=y

 
2014-2020 m. Interreg V-A Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programa 2016-11-03
Programos 3-iasis kvietimas teikti paraiškas paskelbtas nuo 2016 m. lapkričio 2 d. iki gruodžio 16 d. pagal visas programos priemones. Daugiau informacijos apie programos 3-iąjį kvietimą teikti paraiškas, kiekvieno prioriteto aprašymus (skelbimus) bei susijusius dokumentus galima rasti programos tinklalapyje www.southbaltic.eu čia: https://southbaltic.eu/call-for-proposals .

Plačiau
 
Archyvas ArchyvasSpausdinti